Tekniikka

Sekoittimen tärkeimmät osat ovat sekoitinelin, akseli, tiiviste ja käyttölaite. Sekoitinelin valitaan määriteltyjen sekoitustehtävien perusteella. Käyttölaite ja akseli mitoitetaan sekoittimeen vaikuttavien voimien ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Prosessiolosuhteet määrittelevät akselin tiivistystarpeen.