info@uutechnic.fi

Hydrometallurginen teollisuus

Hydrometallurginen teollisuus

Hydrometallurginen teollisuus on sekoitustekniikan kannalta yksi vaativimmista teollisuuden aloista. Haastavat sekoitustekniset vaatimukset yhdessä äärimäisten prosessiolosuhteiden kanssa ovat ominaisia tälle alalle.

Haasteita asettavat:

  • useat yhtäaikaiset sekoitustehtävät
  • vaativat korroosio-olosuhteet
  • korkea paine/lämpötila
  • räjähtävät tai myrkylliset kaasuseokset

Uutechnic-sekoittimet hydrometallurgiseen teollisuuteen:

  • Pystysekoittimet prosessi- ja varastosäiliöihin, reaktoreihin ja autoklaaveihin