info@uutechnic.fi

Käyttölaitteet

Käyttölaitteet

Käyttölaitteen valintaan vaikuttavat mm. sekoittimen akseliteho, pyörimisnopeus sekä sekoituselimeen kohdistuvien hydraulisten voimien aiheuttama taivutusmomentti. Suunniteltaessa ja valittaessa käyttölaitetta huomioidaan myös asiakkaan tehdasstandardit sekä käyttö- ja kunnossapitonäkökohdat.

YHTEYDENOTTO