info@uutechnic.fi

Materiaalit

Materiaalit

Akselien ja sekoitinelimien materiaalivalintaan vaikuttavat prosessiolosuhteiden lisäksi myös lujuustekniset vaatimukset.

Tärkeimpiä valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat:

 • korroosio-olosuhteet
 • kuluminen
 • prosessilämpötila
 • väsymislujuus

Yleisimpiä rakennemateriaaleja sekoittimissa ovat:

 • austeniittiset teräkset
 • duplex-teräkset
 • korkeasti seostetut teräkset
 • titaani

Prosessiolosuhteiden vaatiessa sekoittimia voidaan myös pinnoittaa esim. seuraavilla materiaaleilla:

 • kumi
 • lujitemuovi
 • fluorimuovi
 • PP, PE, PUR
 • keraamiset pinnoitteet
YHTEYDENOTTO