info@uutechnic.fi

Pystysekoittimet

Pystysekoittimet

Uutechnic -pystysekoittimia käytetään lukuisissa vaativissa sekoituskohteissa mm. reaktoreissa, autoklaaveissa ja suurissa prosessi- ja varastosäiliöissä.

Reaktoreille ja paineastioille

Isojen reaktorisekoittimien installoitu moottoriteho voi nousta 1000 kW ja sekoittimen kokonaispaino 80 tonniin.

Prosessiolosuhteet vaihtelevat laajasti mm. lämpötila, paine ja ainesarvot. Vaativat prosessiolosuhteet aiheuttavat erityisvaatimuksia sekoittimissa käytettäville materiaaleille, akselitiivisteille ja käyttölaitteille.

Yleisiä sekoitusteknisiä tavoitteita ovat:

  • Aineen- ja lämmönsiirron tehostaminen
  • Reaktio-olosuhteiden ylläpito
  • Kaasun dispergointi
  • Kiintoaineen liuotus

Prosessisäiliöille

Prosessisäiliösekoittimiin liittyy usein fysikaalisia sekoitustavoitteita:

  • Kiintoaineen suspendointi nesteeseen
  • Kiintoaineen liuotus
  • Kaasun dispergointi
  • Erilaisten nesteiden sekoittaminen homogeeniseksi seokseksi

Varastosäiliöille

Suurissa varastosäiliöissä sekoittimen akselipituus voi olla 30 m ja sekoitinelimien halkaisija 10 m.

Vaativimpia kohteita ovat suuret mineraalilietesäiliöt, joissa säiliötilavuudet ovat useita tuhansia kuutioita ja lietteiden ominaispainot yli 2000 kg/m3.

Yleisiä sekoitusteknisiä tavoitteita ovat:

  • Sisällön homogeenisena pito
  • Kiintoaineen laskeutumisen estäminen
YHTEYDENOTTO