info@uutechnic.fi

Sekoitinelimet

Sekoitinelimet

Sekoitinelin valitaan yksilöllisesti eri kohteisiin ottaen huomioon sekoituksen tavoitteet, sekoitettavien aineiden ominaisuudet ja säiliögeometrian. Joskus tavoitteisiin pääseminen edellyttää useamman erityyppisen sekoitinelimen käyttöä samalla akselilla. Sekoitinelimet voidaan jakaa muutamaan päätyyppiin sen mukaan millaisen päävirtauskuvion ne muodostavat (aksiaali tai radiaali).

YHTEYDENOTTO