info@uutechnic.fi

Tiivisteet

Tiivisteet

Sekoitusprosessien olosuhteet määrittävät tiivistystarpeen: korkea paine ja lämpötila sekä myrkylliset, räjähdysalttiit ja syövyttävät tuotteet asettavat vaatimukset tiivisteille. Tiivisteiden on myös kestettävä paineiskuja sekä akselin mahdollista liikkumista sivu- että pystysuunnassa.

Äärimmäisen vaativissa olosuhteissa käytetään kolmitoimisia tiivisteitä, kun taas on tilanteita, joissa tiivistystä ei tarvita lainkaan.

Akselitiivisteet

  • sokkelotiivisteet
  • säteistiivisteet
  • nestelukot
  • punostiivisteet
  • mekaaniset tiivisteet

Vaikka akselitiivistystä ei tarvittaisi, pitää kuitenkin varmistaa, että säiliön ulkopuolelta ei pääse vierasta materiaalia tuotteen sekaan.

YHTEYDENOTTO